کارشناس توسعه کسب وکار

گروه :   بازاریابی / مارکتینگ
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

دانش مورد نیاز:


• تشخیص فرصت و پتانسیل سرویس ها، محصولات و مشارکت های جدید برای توسعه در سازمان

• تحلیل و رصد بازار برای کشف روندهای جدید جهت استفاده در برنامه ریزی استراتژیک سازمان

• تهیه گزارش ها و ارائه های معرفی کسب و کار و محصولات سازمان

• برنامه ریزی و اجرا برای حضور سازمان در نمایشگاه ها و رویدادهای مرتبط با حوزه کسب و کار

• مشارکت موثر در تدوین استراتژی های سازمان و محصول

• تدوین برنامه کسب و کار برای محصولات و خدمات جدید سازمان

• تدوین و برنامه ریزی معرفی و رشد محصولات و خدمات سازمان

• مشارکت در تدوین سند ارزش پیشنهادی محصول و خدمات سازمان

• تعریف و رصد شاخص های کلیدی عملکرد محصولات و خدمات سازمان با توجه به چرخه عمر

• سایر امور محوله از سوی مدیر توسعه کسب و کار


مهارت ها و نیازمندی ها:


• آشنایی با مدل های کسب و کار – تحلیل مالی و اقتصادی آشنا به مباحث روانشناسی- و جامعه شناسی

• آشنایی با مفاهیم و تکنیک های برنامه ریزی استراتژیک

• کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت، MBA، مهندسی صنایع

• تسلط به Excel، Word، Power Point

• تسلط به تهیه گزارش های مدیریتی 

• آشنا به اصول و فنون مذاکره و Public Speaking

• آشنا با اکوسیستم فین تک و استارتاپی ایران و جهان