کارشناس برنامه ریزی

گروه :   برنامه‌ریزی و تحلیل
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز :

آشنا با مباحث و استانداردهایIT و ITIL

آشنا به متدولوژی اسکرام و چابک

مسلط با استاندارد PMBOK و مفاهیم مدیریت پروژه

مسلط به نرم افزارهای Office

تسلط بر کاربری نرم افزارهای کنترل و مدیریت پروژه-MS Project Server 2013 , MSP Primavera ، Jira

توانایی تحلیل و آنالیز تاخیرات و تغییرات پروژه

توان برنامه ریزی و کنترل کلان، تفضیلی و عملیاتی پروژه

 قابلیت تشخیص محیط درونی و پیرامونی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای سازمان

کنترل هزینه در پروژه ها بر مبنای سیستم ارزش کسب شده

آشنا به روشهای تهیه گزارش های آماری ، تحلیلی و مدیریتی

آشنایی با مفاهیم مدیریت ریسک در پروژه


تحصیلات : کارشناسی، یا کارشناسی ارشد صنایع و رشته های مرتبط